HR dashboard

Versterk je team: van werving tot ontwikkeling, gedreven door data.

HR dashboard

Vertrouwd door deze bedrijven

De voordelen van een HR dashboard

Een interactief HR dashboard maakt je werk als HR professional makkelijker. Je bent altijd op de hoogte van de kerncijfers en voortgang ten opzichte van je HR-strategie en bijbehorende doelstellingen.

Voorkom een mismatch tussen personeel en functies.

Grip op recruitment, verzuim, L&D en medewerkerstevredenheid

Gebruik betrouwbare data voor beoordelingen

Verhoog de effectiviteit van ontwikkelingsprogramma’s

Gek op data. Scherp op strategie.

Over Summix

Wij zijn Summix, partner in datagedreven beslissingen voor het MKB.

Bij Summix geloven we dat je groeiambities makkelijker, beter en sneller kan realiseren als je met vertrouwen beslissingen durft te nemen. Daarom helpen wij je met data & inzichten. Hiervoor gebruiken we o.a. Power BI en Microsoft Fabric.

Onze missie? De potentie van data toegankelijk maken voor het MKB.

Wat kan je van ons verwachten?

Samen ondernemen: Teamwork makes the dream work. We werken graag met onze klanten als één team.

Persoonlijk: Summix is meer dan een adviesbureau. We zijn jouw vertrouwde partner.

Innovatief: We lopen altijd voorop in groei en innovatie op gebied van business intelligence en data-analyse

Deze bedrijven gingen je voor

Bekijk onze case studies

Figo

Ontdek hoe data Figo helpt in hun internationale expansie als de nummer 1 dierenverzekeraar van Europa.

Odin Warehousing & Logistics

Lees hoe Odin nu grip heeft op inkomend en uitgaand vrachtverkeer in de haven van Rotterdam.

Werkwijze

1) Data Quickscan

Tijdens de Data Quickscan maken wij kennis met de behoeftes van jouw organisatie. Wij brengen tijdens twee interactieve workshops de informatie-, data- en rapportagebehoeftes in kaart. Ook kijken we vanuit de bedrijfsdoelstellingen naar de kansen van data en digitaliseren. Na afloop krijg je van ons een uitwerking van je data-strategie, inclusief een advies voor de logische vervolgstappen.

2) Data Quality Check

Onze Data Quality Check zorgt ervoor dat de data en inzichten uit dashboards altijd betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Het is een proces waarbij de integriteit en consistentie van gegevens worden geëvalueerd. Dit omvat het controleren van de data op gebied van volledigheid, juistheid, consistentie en actualiteit. Tijdens de analyses worden inconsistenties geïdentificeerd en nemen we corrigerende maatregelen om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Tot slot kijken we of kolommen en tabellen goed op elkaar aansluiten en of gegevens handig kunnen worden samengevoegd ten behoeve van de performance. Een essentiële stap voordat we beginnen met het bouwen van het dashboard.

3) Dashboard

In deze fase bouwen wij het Power BI dashboard op basis van het visuele ontwerp en het datamodel zoals geschetst tijdens de Data Quickscan. We koppelen de data, berekenen KPI’s en ontwerpen het dashboard. We focussen op een korte tijd tot oplevering, zodat je meteen inzichten uit je data kan halen (proof of concept).

4) Datawarehouse (optioneel)

Na het opleveren van een dashboard, focussen we ons op het borgen en uitbreiden van het datafundament. In deze fase bouwen we een datawarehouse. Het primaire doel van een datawarehouse is het samenbrengen van data uit verschillende bronnen op één centrale plek. Dit zorgt ervoor dat al jouw bedrijfsinformatie op één plek staat, klaar voor verdere analyses, rapportages en AI-toepassingen.

Opmerking: het is een bewuste keuze om éérst een dashboard op te leveren, en daarna pas een datawarehouse te bouwen. Hiermee realiseren we snel tastbare inzichten en genereren we direct waarde voor jouw organisatie, en borgen de vervolgens oplossingen voor de langetermijn.

5) Training en ondersteuning

In deze laatste fase zijn alle producten opgeleverd, en nemen we de technische ondersteuning uit handen. We zorgen ervoor dat je data altijd up-to-date is, en ondersteunen bij eventuele incidenten. Daarnaast helpen we bij het monitoren van kosten en gebruik. Tot slot zorgen we voor het juiste kennisniveau binnen jouw organisatie met onze trainingen. Zo creëer je een data-gedreven bedrijfscultuur.

Wat is een HR dashboard?

Als HR manager of adviseur heb je betrouwbare, up-to-date informatie nodig over zaken als recruitment, verzuim, verloop, tevredenheid, ontwikkeling en productiviteit.

Ervaar jij als HR professional dat..

 • Je worstelt met talloze exceldocumenten en data in diverse softwarepakketten?
 • Standaard HR-softwarerapportages vaak te wensen over laten?
 • Handmatige (Excel)rapportages veel tijd kosten en foutgevoelig zijn?

En ook dat je..

 • Weinig grip hebt op de ontwikkeling van je medewerkerstevredenheid?
 • Je beoordelingen wilt doen op betrouwbare en obectieve prestatiedata?
 • Je de effectiviteit van ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers zou willen meten?
 • Je wilt weten hoe de belangrijke zaken 'ervoor staan'. Met een HR dashboard zie je dit in één oogopslag.

Een HR dashboard bestaat uit meer dan de basisgegevens die je in de HR software ziet. Data uit diverse bronnen/software kan worden samengevoegd en gevisualiseerd. Vragen die je voorheen enkel 'op gevoel' of met een hoop handmatig werk kon beantwoorden, zie je nu direct voor je.

Zo ben je altijd op de hoogte van de voortgang ten opzichte van je HR-doelen, en weet je of je strategie en tactieken aanslaan. En wanneer er iets uit de hand dreigt te lopen, zie je dit direct en kun je op tijd ingrijpen.

HR dashboard op maat

Elke HR-afdeling is uniek! Daarom werken we niet met een standaard 'template' dashboard.

Tijdens onze Data Quickscan bespreken we welke doelstelling(en) het belangrijkst zijn, en welke KPI's daar bij passen. Daarna gaan we aan de slag met het maatwerk HR dashboard.

Voorbeelden van belangrijke HR KPI's

Meten is weten. Wat je meet is daarbij belangrijk. Dit zijn je KPI's (kritische prestatie-indicatoren).

Met HR KPI's meet je de voortgang ten opzichte van de geformuleerde HR-targets. Hieronder staan enkele KPI's die eventueel interessant zijn om op te nemen in je HR dashboard.

Deze KPI's kunnen over tijd (per maand, kwartaal, jaar) en bijvoorbeeld per afdeling/locatie worden gemeten en gevisualiseerd in je HR dashboard:

 • Verzuim (bijvoorbeeld verzuimpercentage, verzuim frequentie, gemiddelde ziekteduur, verzuim impact (bijv. bradbordfactor), verzuim oorzaak), eventueel per afdeling/locatie.
 • Personeelsverloop percentage (o.b.v. BDA of Schlüter-formule), oorzaken (pensioen, ontslag, overplaatsing, etc.), impact op bedrijfskosten).
 • Incidenten (aantal en type meldingen, bijvoorbeeld ongelukken of onplezierige werksituaties).
 • Medewerkertevredenheid (resultaten uit onderzoek, eNPS, gebieden waarover men (on)tevreden is).
 • Productiviteit (tijd om bepaalde taken uit te voeren, gemaakte fouten, aantal (op tijd) behaalde deadlines, kwaliteit van het werk).
 • Ontwikkeling (gevolgde trainingen, type trainingen, trainingskosten, time-to-onboard, promoties).
 • Talentbehoud (aantal toetredende werknemers versus medewerkers die in dienst blijven, evt. specifieke functies).
 • Recruitment (time to fill, wervingskosten, prestaties per wervingskanalen).

Door dit soort KPI's in kaart te brengen en te monitoren ben je als HR professional in staat om je prestaties goed te monitoren en de bedrijfsvoering continu te optimaliseren. Zo verhoog je medewerkerstevredenheid en voorkom je dat medewerkers liever ergens anders werken.

Wat vinden klanten van Summix?

"Het interactieve karakter van de data quickscan zet aan tot nadenken en draagt bij aan de onderlinge bewustwording in het team welke KPI’s voor PortShuttle belangrijk zijn. Het ruwe idee van een dashboard is veranderd in een gestructureerd ketendashboard. De samenwerking met Berend is prettig en zorgt voor goede energie in de workshops."

Linda Borsodi

Managing Director, PortShuttle Rotterdam

“Summix wist op een natuurlijke manier de organisatie te enthousiasmeren en mee te krijgen in een data-gedreven way-of-working.”

Kees de Vreugd

COO, FIGO Pet

“Bij Summix komen kennis en kunde echt samen. Het bedrijf is niet een “sec” dashboard-bouwer, maar interesseert zich ook echt in de data.”

Alain Grotenhuis

Managing Director, Odin Warehousing & Logistics

"Dankzij de Data Quickscan van Summix hebben we een dieper inzicht gekregen in de behoeften van onze eindgebruikers. Berend heeft ons daarbij voortdurend uitgedaagd om te focussen op de waarde die onze datavisualisaties bieden aan onze beoogde klanten. De gestructureerde aanpak en interactiviteit in de sessies zijn goed en 'no nonsens'. De Data quickscan is een aanrader voor iedereen die een datadashboard wil laten ontwikkelen."

Bram Aerns

Mede-eigenaar, Edu-Metis

Tot snel!

Neem contact op om kennis te maken

Bedankt! Je bericht is verzonden.
Oops! Er ging iets mis bij het verzenden. Probeer het later opnieuw of bel ons.